คุณอยู่ที่: HomeITAประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

"Hadsumran District Public Health Office Zero Tolerance"

Ver.ภาษาไทย

Ver.ภาษาอังกฤษ

 

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine