คุณอยู่ที่: HomeITAประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

"สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

"Hadsumran District Public Health Office Zero Tolerance"

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต Ver.ภาษาไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

บันทึกข้อความลงนาม

 

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine