คุณอยู่ที่: HomeITAEB2
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
121 EB2 เขียนโดย admin 414
122 EB1 เขียนโดย admin 459
123 EB4 (3) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 เขียนโดย admin 421
124 EB4 (2) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 371
125 EB4 (1) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 เขียนโดย admin 402
126 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เขียนโดย admin 407
127 EB3.2 แผนการใช้งบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 375
128 EB3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมวดงบดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 368
129 EB2.2มาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 386
130 EB2.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 382

Page 13 of 14

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine