คุณอยู่ที่: HomeITAEB4
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
81 EB4 (3) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 เขียนโดย admin 327
82 EB4 (2) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 271
83 EB4 (1) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 เขียนโดย admin 316
84 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เขียนโดย admin 302
85 EB3.2 แผนการใช้งบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 289
86 EB3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมวดงบดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 289
87 EB2.2มาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 291
88 EB2.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 303
89 EB1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562 เขียนโดย admin 332
90 EB1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบฯ เขียนโดย admin 341

Page 9 of 9

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine