คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นEB2

ข่าวเด่น

EB2

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.1 บันทึกข้อความเสนอมาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.2 มาตรฐาน กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.3 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

EB2.3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB2.3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วยได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine