คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นEB1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน]

ข่าวเด่น

EB1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน]

EB1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB1.1 บันทึกข้อความแต่งตั้งผู้ดูแลเว็บไซด์

EB1.2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์

EB 1.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเว็ปไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB1.4 บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine