คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT19 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนาม “ชมรม STRONG” ]

ข่าวเด่น

MOIT19 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนาม “ชมรม STRONG” ]

1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

6. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของ “ชมรม STRONG”

7. มีรายชื่อสมาชิก “ชมรม STRONG”

8. มีกิจกรรมดำเนินงานของ“ชมรม STRONG”

9. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine