คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 13 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน]

ข่าวเด่น

MOIT 13 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน]

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ                                                                                 เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ                                                                                                                      เรื่อง มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

            ประเด็นข้อ 1

            ประเด็นข้อ 2

            ประเด็นข้อ 3

            ประเด็นข้อ 4

            ประเด็นข้อ 5

            ประเด็นข้อ 6

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 1 ถึงข้อ 6

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine