คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน] (2566)

ข่าวเด่น

MOIT1 [หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน] (2566)

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

     1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     1.2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซด์

     1.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงานในสังกัด ตามมาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ

     1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

2. การรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)

     2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2565)

     2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine