คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน(2566)

ข่าวเด่น

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน(2566)

1.  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

2.  มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  

 2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2

 2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

 2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม

3.   มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

  3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

  3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

  3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

  3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม

4.   หนังสือเวียนแนวปฏิบัติตาม ข้อ 2, และข้อ 3.

5.   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine