คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวเด่น

MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ไตรมาส 2

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

       รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำ Link วางในระบบ MITAS อย่างช้า

       ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ไตรมาส 4

1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

       รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ Link วางในระบบ MITAS อย่างช้า

       ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

2.  มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine