คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่น

ข่าวเด่น

EB3 [หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ]

EB3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

EB3.1 ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ

EB3.4 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีพ.ศ.2563 พร้อมขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

Page 10 of 27

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine