คุณอยู่ที่: HomeITAEB3
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 EB4 เขียนโดย admin 9
2 EB3 เขียนโดย admin 8
3 EB2 เขียนโดย admin 11
4 EB1 เขียนโดย admin 11
5 EB4 (3) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 เขียนโดย admin 9
6 EB4 (2) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 5
7 EB4 (1) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 เขียนโดย admin 5
8 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เขียนโดย admin 7
9 EB3.2 แผนการใช้งบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 6
10 EB3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมวดงบดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 6

Page 1 of 2

ผู้บริหาร

รปภาพ ผบรหาร

Joomla templates by Joomlashine