คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT3 [หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565] (2566)

ข่าวเด่น

MOIT3 [หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565] (2566)

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

     (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

     (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

     (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

     (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine