คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินผลและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวเด่น

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินผลและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

               ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565– 30 กันยายน 2565)

              ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

2.  ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

3.  มีหลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

               ไตรมาสที่ 2 รอบสอง ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565– 30 กันยายน 2565)

              ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

4.  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine