คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน (2566)

ข่าวเด่น

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน (2566)

1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

     1.1 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.2 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     1.3 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.  มีประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

     2.1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     2.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.  มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ทั้ง 3 ฉบับในวันเดียวกัน

4.  ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมอย่างชัดเจน

5.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน


ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine