คุณอยู่ที่: Homeข่าวเด่นMOIT5 [หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565] (2566)

ข่าวเด่น

MOIT5 [หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565] (2566)

ไตรมาสที่ 1     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 1 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                      2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565

                          - ตุลาคม 2565

                          - พฤศจิกายน 2565

                          - ธันวาคม 2565

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 2 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                      2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2566

                          -มกราคม 2566

                         -กุมภาพันธ์ 2566

                         -มีนาคม 2566

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3     1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 3 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                      2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566

                      3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4   1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบสขร.1 ไตรมาสที่ 4 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

                    2. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566

                         -กรกฎาคม 2566

                         -สิงหาคม 2566

                         -กันยายน 2566

                    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

ผู้บริหาร

ผบรหาร ลงเวป 2566

สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ

(นายสรรเสริญ เส้งขาว)

เบอร์ติดต่อ 087-2679664

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

complain

Joomla templates by Joomlashine